• image2.jpg
  • image3.jpg
  • image1.jpg
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png

Vill du anlita Råda Glasmästeri AB och utnyttja ditt ROT-avdrag?

För att administration/avdrag/betalning gällande Rot-avdrag ska bli korrekt för båda parter:

En överenskommelse mellan beställare och Råda Glasmästeri AB skall ha gjorts före påbörjat arbete om att arbetet som ska utföras är ett Husarbete.

Beställaren skall vid beställning av Husarbete lämna uppgifter om personnummer, fastighetsbeteckning samt uppvisa aktuellt intyg från Skatteupplysningen innehållande totalt medgiven skattereduktion.
( Ring Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567. Tryck 1 - Skattefrågor som avser privatperson. Begär intyg/utdrag gällande totalt medgiven skattereduktion.)

Det är beställarens ansvar att veta om hon/han är Rotavdragsberättigad eller ej.

Beställaren skall betala (material + arbetskostnad - rotavdrag) inom 10 dagar efter utfört arbete.

Är beställaren inte Rotavdragsberättigad enligt Skattemyndigheten och Råda Glasmästeri AB därav inte erhåller ersättning motsvarande beställarens Rotavdragsdel från Skattemyndigheten är beställaren skyldig att omgående betala resterande del av betalningen vid anmodan.

Från 1 juli 2009 gäller ändrade regler för ROT-avdrag

Klicka här för information om Husarbete (hushålls- och ROT-arbeten) från Skattemyndigheten

Klicka här för att se exempel från Skattemyndigheten på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag


Anbudsformulär 09 - Konsument

Rotklausul enligt fakturamodellen

 

 
site created and hosted by skandiaweb