• image3.jpg
 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png

GBF

Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för ca 600 glasmästerier, bilglasmästerier, inramningsföretag och glasfasadföretag i Sverige.
I centrum för verksamheten står alltid företagens respektive företagandets villkor och problem.
GBF har till ändamål att i enlighet med dess stadgar tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Glasbranschföreningens vision
Företag verksamma inom branscherna glasmästeri, inramning och metallpartier ser det som självklart att tillhöra Glasbranschföreningen, föreningen som samlar Sveriges mest kvalificerade och kompetenta företagare inom sitt verksamhetsområde.
Föreningen bevakar utvecklingen inom alla de områden medlemsföretagen har nytta och intresse av och skapar plattformar för medlemsföretagen för fortsatt egen utveckling.

Föreningens projekt och aktiviteter leder till att medlemsföretagen får högsta kompetens och anseende inom verksamhetsområdet, vilket skapar goda affärsmöjligheter och en lönsam verksamhet.
Medlemmarna känner genom sitt eget och föreningens arbete att företagets verksamhet är meningsfullt, ger självkänsla, yrkesstolthet och ekonomisk trygghet samt bidrar till en positiv utveckling av samhället.

Glasbranschföreningen ger förutsättningar för en bred samverkan mellan glasbranschens olika aktörer vilka gemensamt verkar för att en kund alltid ska ha Glasbranschföreningens medlemsföretag som ett naturligt val.

Framtidsinriktade projekt drivs för att utveckla branschen med personal på eget kansli.
Medlemsföretagen kan erhålla hjälp och stöd i företagsekonomiska-, arbetsgivar- och skattefrågor.
Utbildningar arrangeras i ett flertal olika ämnen.
GBF har också ansvaret för avtalet med leverantören av Glasmästeri på Data, GPD, samt dess telefonsupport.
GBF finansieras  av serviceavgifter från medlemmarna samt med intäkter från kommersiell verksamhet.
 

ID06

Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen

Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning –
är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

ID06 innebär i korthet att:

 • uppdragstagaren (underentreprenör/leverantör) är skyldig att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren (general-/totalentreprenör) namn och personnummer på dem som har rätt att vara på byggarbetsplatsen,
 • alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation,
 • alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära synlig namnbricka e.dyl,
 • uppdragsgivaren är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning (personalliggare) över alla som vistas på byggarbetsplatsen. Den dagliga närvaroförteckningen ska sparas i två år och hållas tillgänglig för eventuell granskning av Skatteverket,
 • uppdragsgivaren har rätt att avvisa personer som inte föranmälts eller saknar legitimation,
 • uppdragsgivaren har rätt att kräva ett vite på 500 kr per person och dag i det fall anställd hos uppdragstagare inte kan legitimera sig,
 • uppdragstagaren är skyldig att åberopa ID06 i avtal med eventuell underentreprenör.

ID06 har utarbetats av

Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna,
 Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen
med stöd av Byggcheferna/Ledarna, Byggnads, Målareförbundet och SEKO.


Ladda ner ID06-folder

 

 
site created and hosted by skandiaweb